Foto të shkrepura me kafshe, pak çaste para se të ndodh fatkeqësia!

18
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Për te mirë apo për te keq, ne jemi bërë një brez te fiksuar pas selfie-ve. Celularet vijnë te pajisur me kamera dhe jane bërë me të vërtetë te përshtatshëm dhe të lehtë për të marrë foto casti shume shpejtë, dhe kjo disi ka ndikuar në cilësinë tonë të jetesës.
Për shembull njerezit shkojne ne kopshte zoologjike dhe shpenzojnë më shumë kohë duke bere selfie se sa duke i admiruar vetë kafshët. Kjo ndodh edhe në muze, koncerte, dhe ne vende tjera!

Kërko