Diferencat më qesharake mes Pritjeve dhe Realitetit

21
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psikologët mendojnë se stresi është si rezultat i ndryshimit me pritjeve dhe realitetit. Çoftë një prerje e keqe e flokëve, një takim i shkuar keqë kjo sjellë një zhgënjim të madhë dhe ngulfatë iniciativën në të ardhmën madje shuan dhe shpresat. Në lidhje me dallimet mes pritjeve dhe realitetit kemi zgjedhur kampionët e dështimit në këtë aspekt. Shikoni në vazhdim.

Kërko