Një jetë pa telefonë

Eric Pkersgill një fotografist amerikan largoi telefonët dhe paisjet tjera digjitale nga fotografitë e tij. Ky projekt kishte si qëllim të tregon se sa jemi të lidhur pas teknologjisë. Ja si do të dukemi në përditshmërinë tonë, të dhënë pas telefonit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kërko